J-PAD

J-PAD

//Favicon

“เจ๊แป๊ด” ตั้งเป้าเป็นแอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกในการจัดหาอาหารสด อันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านความสามารถด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Images
Images

ทีมงานของเรา

พวกเราตั้งเป้าที่จะส่งอาหารชั้นเลิศ สด ใหม่ ทุกวัน ให้คุณ